Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

फोटोमा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्र


 फोटोमा देखिएको दृष्य बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्र हो ।
फोटोमा देखिएको दृष्य बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्र हो ।

फोटो :नारायण अवस्थी
फोटो :नारायण अवस्थी

२०७६ साउन २८, ०१:३९