Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

गौरीफन्टामा अलपत्र नेपाली : गृहको आदेश पर्खिदै स्थानीय प्रशासन