Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

कैलालीको गोदावगरी नगरपालिकाको बैठक कक्ष कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको बैठक कक्षको अवस्था ,  फोटो : विप्लव मल्ल
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको बैठक कक्षको अवस्था , फोटो : विप्लव मल्ल

२०७६ वैशाख २८, ०३:३०