निर्माणाधिन मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडकको गेटा खण्ड


धनगढीको निर्माणाधिन मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडकको गेटा खण्डमा पनि सडक निर्माणको कामले गति लिएको छ।
धनगढीको निर्माणाधिन मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडकको गेटा खण्डमा पनि सडक निर्माणको कामले गति लिएको छ।


२०७६ माघ ११, ०४:१३