Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

फोटोमा डोटी सेराकी जात

 डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर एक डुम्राकोटमा प्रत्येक वर्ष सेराकी जात हुने गरेको छ।
डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर एक डुम्राकोटमा प्रत्येक वर्ष सेराकी जात हुने गरेको छ।
२०७६ कार्तिक १६, ०६:४४