फोटोमा डोटी सेराकी जात

 डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर एक डुम्राकोटमा प्रत्येक वर्ष सेराकी जात हुने गरेको छ।
डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर एक डुम्राकोटमा प्रत्येक वर्ष सेराकी जात हुने गरेको छ।
२०७६ कार्तिक १६, ०६:४४