स्मार्ट धनगढीलाई गिज्याईरहेको सडक

धनगढीको राष्ट्र बैंक नजिक रहेको सडक
धनगढीको राष्ट्र बैंक नजिक रहेको सडकफोटो: घनश्याम भण्डारी
फोटो: घनश्याम भण्डारी

२०७६ असार २९, ०५:१७