कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै

कर्णाली नदीको सतह बढेर ६ मिटर ५७ सेन्टीमिटर पुगेको केन्द्रले जनाएको छ।
कर्णाली नदीको सतह बढेर ६ मिटर ५७ सेन्टीमिटर पुगेको केन्द्रले जनाएको छ।

कर्णालीमा १० मिटर पानीको सतह पुगे चेतावनी तह मानिन्छ भने १० मिटर ८० सेन्टीमिटर पुगे खतरा मानिन्छ।
कर्णालीमा १० मिटर पानीको सतह पुगे चेतावनी तह मानिन्छ भने १० मिटर ८० सेन्टीमिटर पुगे खतरा मानिन्छ।


फोटो : तपेन्द्र रावल
फोटो : तपेन्द्र रावल

२०७६ असार २६, १२:४३